What is 2-methylcyclohexanol?

What is 2-methylcyclohexanol?

2-methylcyclohexanol is een organische verbinding met als brutoformule C7H14O. Het is een stroperige kleurloze vloeistof met een kenmerkende geur, die slecht oplosbaar is in water. De stof is licht irriterend voor de ogen en de huid. Blootstelling aan hoge dampconcentraties kan irritatie van de ogen en de bovenste luchtwegen veroorzaken.
2-Methylcyclohexanol is acclimated in the alertness of acerb acid-(2-methyl-cyclohexyl ester) by acknowledgment with acerb anhydride. Further, it is acclimated to abstraction the aftereffect of amoebic solvents on epoxide hydrolase.